Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin nhập cảnh vào các nước Mỹ, Úc, Canada, các nước Schengen (Hà Lan, Đức, Pháp …).
  • Cung cấp dịch vụ Visa Trung Quốc, Hông Kong và các nước Asean.
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đi công tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
  • Hướng dẫn làm hộ chiếu.
  • Thẻ Apec cho người Việt Nam.

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy