Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


Quy trình thực hiện thủ tục GPLĐ

– Theo nghị định số 102/2013/NĐ – CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/11/2013.

– Theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Văn bản có hiệu lực từ ngày 10/03/2014.

 1. Áp dụng cho:
  • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.
  • Đơn vị thuê mướn lao động là người nước ngoài.
 2. Những giấy tờ cần thiết:
  • Bằng Đại học – đã được hợp pháp hóa lãnh sự. (tùy tường trường hợp sẽ hướng dẫn cụ thể).
  • Kinh nghiệm làm việc 5 năm ở nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Lý lịch tư pháp (nước ngoài) đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc Lý lịch tư pháp tại Việt Nam (FISC sẽ hướng dẫn) hoặc cả 02 (nếu ở Việt Nam trên 06 tháng).
  • Phiếu khám sức khỏe tại các bệnh viện được chỉ định(có giá trị trong vòng 06 tháng).
  • Giấy phép thành lập công ty.
  • Hộ chiếu (photo).
  • 3 hình 3×4 (phông trắng, không kính).
 3. Thời gian hoàn thành: 1 tháng 15 ngày – 2 tháng.
 4. Giấy phép có giá trị trong 02 năm.

Với kinh nghiệm tư vấn trên 25 năm cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Công ty FISC chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép lao động nhanh chóng và hiệu quả.


Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy