Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


 1. Đối tượng áp dụng:
  • Giữ vị trí cao trong công ty (Giám Đốc, Kế Toán Trưởng …).
  • Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, không nợ Bảo hiểm xã hội.
  • Phải có hợp đồng ký kết với các đối tác nước ngoài.
  • Một số giấy tờ cụ thể khác.
 2. Thủ tục:
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Hộ chiếu.
  • Các giấy tờ khác.
 3. Thời gian hoàn thành: 05 tháng (kể từ khi đầy đủ hồ sơ nộp lên cơ quan cấp phép). Trong đó:
  • 1 tháng 15 ngày – có được công văn chấp thuận cấp thẻ từ Ủy ban nhân dân thành phố.
  • 2 tháng – có được visa 10 nước Châu Á và một số nước Châu Mỹ La Tinh.
  • 2 tháng cuối: có được Visa các nước Úc, Canada …

Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy