Select language : Tiếng Việt | English

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.


 1. Áp dụng cho:
  • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
  • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật.
  • Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.
  • Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt.
  • Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột ( dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.
 2. Những giấy tờ cần thiết:
  • Hộ chiếu + hình.
  • Giấy phép lao động.
  • Giấy phép thành lập công ty.
  • Các form mẫu khác.
 3. Thời hạn Thẻ tạm trú: từ 1 – 3 năm.
 4. Thời gian hoàn thành: 05 ngày làm việc.


Your company's most valuable asset is how it is known to its customers - Brian Tracy