Lựa chọn ngôn ngữ : Tiếng Việt | English

Luôn luôn chọn nhà đầu tư dựa vào việc bạn muốn làm việc với ai, kết bạn với ai, và nhận được lời khuyên từ ai. Đừng bao giờ chọn nhà đầu tư dựa vào sự định giá.


 1. Đàm phán, ký kết để thành lập công ty liên doanh giữa các bên nước ngoài, bên Việt Nam hoặ các nhà đầu tư riêng lẻ theo đúng luật định.
 2. Nghiên cứu, soạn thảo, đề trình và tư vấn bảo vệ với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
  • Dự án đầu tư.
  • Chuyển giao công nghệ.
  • Điều chỉnh Giấy phép Đầu tư (thay đổi nhân sự, vốn, địa chỉ, chức năng …) cho các công ty đang hoạt động.
  • Tuyển dụng lao động.
 3. Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề sau giấy phép đầu tư

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó - Brian Tracy