Để cấp mới/gia hạn Visa (Thị thực), tùy theo Quốc tịch, quý khách cần cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ tối thiểu sau đây:

– Hộ chiếu.
– Thông tin và địa chỉ tạm trú tại Việt Nam.
Thời gian hoàn thành: 5 ngày làm việc.
Chú ý: Quý khách chỉ bị phạt nếu xin cấp mới/gia hạn thị thực sau 3 ngày hết hạn, trễ 1 – 3 ngày chúng tôi vẫn xin được cấp mới/gia hạn thị thực cho Quý khách mà không bị phạt. Tuy nhiên, tốt nhất Quý khách tốt nhất gửi hồ sơ cho chúng tôi trước 1 tuần hết hạn thị thực, chúng tôi bảo đảm là không mất ngày nếu quý khách đưa sớm 1 tuần.

Thị thực có các ký hiệu sau:
  1- Thị thực có các ký hiệu sau đây:
       A1- Cấp cho thành viên chính thức các đoàn khách mời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và khách mời cấp tương đương của các vị có hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thân nhân, người giúp việc cùng đi.
      A2- Cấp cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi.
      A3- Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài hoặc vào thăm thành viên cơ quan đại diện nước ngoài.
      B1- Cấp cho người vào làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể quần chúng.
      B2- Cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép.
      B3- Cấp cho người vào làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam.
      B4- Cấp cho người vào làm việc tại Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài; tổ chức phi Chính phủ có trụ sở đặt tại Việt Nam.
      C1- Cấp cho người vào Việt Nam du lịch.
      C2- Cấp cho người vào Việt Nam với mục đích khác.
      D- Cấp cho người vào Việt Nam không có cơ quan, tổ chức cá nhân mời đón.
      Thị thực ký hiệu D có giá trị 15 ngày; thị thực ký hiệu khác có giá trị từ 30 ngày trở lên.