Thẻ tạm trú

Áp dụng cho: – Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên; – Người nước ngoài là chủ sở...