Thành lập văn phòng đại diện

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đệ trình lên cơ quan chức năng để có được giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các công ty Nước ngoài tại Việt Nam.