CÔNG TY CHÍNH

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư FISC

Địa chỉ: Số 12, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tell: +84 28 3 8291100/ +84 24 3 8241755
Mobile: +84 91 371 0260 (Ms.Hải) ; +84 93 552 6903 (Ms.Liễu)
Email: info@fisc.com.vn / hai.hoang@fisc.com.vn

CHI NHÁNH

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư FISC - Chi nhánh tại Hà Nội (FISC HANOI)

Địa chỉ: Số 08 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Tell: +84 24 3 831 2266/ +84 24 3 831 2277
Mobile: 091 358 5857 (Ms.Hương); 091 332 2670 (Ms. Liên)
Fax +84 24 3 831 2299
Email: fischanoi@vnn.vn/ danghuong.fisc@vnn.vn

Liên hệ với chúng tôi