Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

FISC hỗ trợ tư vấn các doanh nhân nước ngoài:

 • Đàm phán, ký kết để thành lập công ty liên doanh giữa các bên nước ngoài, bên Việt Nam hoặc các nhà đầu tư riêng lẻ theo đúng luật định.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và đệ trình các hồ sơ, tài liệu cần thiết như: nghiên cứu khả thi, hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty,… chuẩn bị thành lập công ty mới.
 • Nghiên cứu, soạn thảo, đệ trình và tư vấn bảo vệ với cơ quan nhà nước Việt Nam:
  • Dự án đầu tư.
  • Chuyển giao công nghệ.
  • Điều chỉnh giấy phép đầu tư (thay đổi nhân sự, vốn, địa chỉ, chức năng,…) cho các công ty đang hoạt động.
  • Tuyển dụng lao động.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đều sau giấy phép đầu tư.

Có thể bạn cũng thích

Vietnam Work visa vs Business visa: What’s the difference?

New Resolution loosen work permit regulations for foreigners

Vietnam’s entry and work permit procedures for foreigners amid COVID-19 pandemic 2021

Đặt lịch tư vấn

Liên hệ ngay để nhận tư vấn trực tiếp